Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 juni 2020 en laatst gewijzigd op 1 januari 2021. Bij het boeken van een fotoshoot ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

algemene voorwaarden

Photodreamz
Daniëlle Hameleers
info@photodreamz.nl
www.photodreamz.nl
KvK nummer: 78103363
Btw-nummer: NL0003293613B77

algemeen

1. Photodreamz heeft de intentie alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
2. Photodreamz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
3. Photodreamz kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotoshoot op locatie.
4. De foto’s op www.photodreamz.nl mogen alléén gebruikt worden door de eigenaar van Photodreamz, Daniëlle Hameleers.
5. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
6. Bij gebruikmaking van de diensten van Photodreamz in welke zin dan ook, gaat je akkoord met deze voorwaarden.
7. Photodreamz verwijdert 12 maanden na de fotoshoot de digitale fotobestanden uit haar archief/opslag.
8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van je bestanden.
9. Photodreamz is niet verantwoordelijk voor je bestanden nadat deze bij je zijn afgeleverd.
 

auteursrecht

1. Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij de fotografe van Photodreamz.
2. Photodreamz mag de foto’s van iedere fotoshoot gebruiken voor haar online en offline portfolio, tenzij in het boekingsformulier is aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
3. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn aangeleverd door Photodreamz. Dat wil o.a. zeggen dat er géén filters over de foto’s geplaatst mogen worden.
4. De klant heeft recht op reproductie voor eigen privé gebruik.
5. Het is niet toegestaan bestanden in te sturen naar bijvoorbeeld fotowedstrijden.
6. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, tenzij anders is overeengekomen.
7. Photodreamz dient altijd te worden vermeld bij het online plaatsen van een of meerdere foto’s.

annulering

1. Het annuleren van een fotoshoot kan tot uiterlijk 48 uur vóór de fotoshoot
2. Bij annulering binnen 48 uur voor de fotoshoot en indien geen geldige reden wordt opgegeven, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
3. De geldige annuleringsreden wordt door Photodreamz beoordeeld.
4. Indien een fotoshoot 2 of meerdere keren wordt verplaatst zonder geldige reden, brengt Photodreamz 100% van het factuurbedrag in rekening.
5. Indien een fotoshoot binnen 48 uur voor de fotoshoot wordt geannuleerd en er geen nieuwe datum wordt gepland, wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
6. Bij slechte weersomstandigheden kan de fotografe tot kort voor de fotoshoot de fotoshoot annuleren. Zij zal contact met je opnemen om de fotoshoot te verplaatsen.
7. Indien de fotografe onverhoopt ziek wordt, dan zal zij contact met je opnemen om de fotoshoot te verplaatsen.
8. De fotografe is niet verplicht een vervanger te regelen.
9. Bij het genoemde onder punt 5, 6 en 7 onder ‘Annulering’, ontvangt de klant geen vergoeding of restitutie.

Betaling en levering

1. Je kunt betalen via bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur
2. Je kunt gepast, contant betalen na afloop van de fotoshoot
3. Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan, dan wordt er € 40 extra in rekening gebracht plus eventuele kosten voor het inschakelen van een3.  incassobureau
4. Fotobestanden worden binnen 2 weken na het ontvangen van de keuze van de klant geleverd, tenzij de keuze later dan aangegeven wordt ontvangen.
5. Fotobestanden worden alléén geleverd indien de betaling is ontvangen.
6. Fotobestanden worden digitaal in JPEG, hoge resolutie geleverd.
7. Photodreamz levert nooit onbewerkte en/of RAW bestanden om zo de kwaliteit van haar producten te waarborgen.

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen zijn alléén verkrijgbaar bij Photodreamz.
2. Je kunt ieder gewenst bedrag kiezen van € 50 tot € 500.
3. Cadeaubonnen kunnen één 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. Je ontvangt géén geld of tegoed retour.
4. Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
5. Cadeaubonnen zijn maximaal 2 jaar geldig. Dit wordt aangegeven middels de vervaldatum op de cadeaubon.
Kortingsbonnen
6. Kortingsbonnen worden alléén door Photodreamz uitgegeven.
7. Kortingsbonnen zijn alléén geldig voor particulieren, tenzij anders aangegeven.
8. Een kortingsbon die na afloop van een fotoshoot wordt uitgedeeld, is op een volgende fotoshoot geldig.
9. Een kortingsbon is éénmalig te gebruiken en dient te worden ingeleverd wanneer de fotoshoot plaatsvindt.
10. Alléén originele kortingsbonnen zijn geldig. Kopieën of schermafdrukken worden als niet geldig gezien tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld.
11. Acties zijn niet combineerbaar.

aansprakelijkheid

1. Photodreamz is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet door Photodreamz of door haar ingeschakelde personen.
2. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
3. Photodreamz is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.
4. Photodreamz stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk hierbij aan kinderen of dieren die niet meewerken, instructies die niet worden opgevolgd, weersomstandigheden etc.
5. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal, defecte apparatuur, defecte geheugenkaart, is Photodreamz niet aansprakelijk.

DESIGN BY STUDIO MHILARIUS

ALGEMENE VOORWAARDEN

© photodreamz